ผศ.ดร.ศตคุณ เดชพันธ์

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี


สายตรงคณบดี

ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการ-อบรมสัมมนา

กิจกรรมนักศึกษา

รางวัลที่ได้รับ

ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีเจิมป้ายคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีเจิมป้ายคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดพิธีเจิมป้ายคณะ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธม[อ่านต่อ]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศเพื่อเศรษฐกิจและความมั่นคง

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วย รองคณบดี ผู[อ่านต่อ]

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมหารือการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมหารือการพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มเพื่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศตคุณ เดชพันธ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับ คุณชาตรี อุบล[อ่านต่อ]

>> อ่านทั้งหมด

RMUTI IDOL

EA - Fanpage

Select Languages

TH
EN