การแก้ปัญหาการประเมิน

นักศึกษาสามารถดูเกรดได้ที่ www.ea.rmuti.ac.th/regis2008

student_codestudent_fnamestudent_snamecitizenprogramproblememailtelsolutiontypeatimestatus
          2010-05-24 08:22:19n
          2010-05-28 19:18:04n
          2010-06-03 00:05:55n
          2010-09-20 06:44:58n
          2010-09-20 06:55:52n
          2011-03-11 23:08:56n
          2011-09-21 16:15:48n
          2011-10-09 16:39:22n
          2011-10-09 17:13:30n
          2012-02-22 10:23:08n
          2012-02-22 10:23:48n
          2012-03-06 20:54:51n
          2012-09-22 05:23:30n
          2012-09-30 22:36:43n
          2012-09-30 22:36:45n
          2012-09-30 22:36:46n
          2012-10-01 09:57:09n
          2012-10-05 10:41:04n
          2012-10-05 11:01:03n
          2012-10-05 11:11:24n
          2012-10-11 07:10:04n
          2012-10-26 23:40:03n
          2012-10-29 23:01:48n
          2012-11-17 02:27:07n
          2012-11-17 18:13:42n
          2012-11-23 21:01:42n
          2012-12-06 20:04:18n
          2012-12-08 10:06:25n
          2012-12-15 16:45:28n
          2012-12-18 14:58:54n
          2012-12-28 18:28:50n
          2013-01-01 15:13:18n
          2013-01-06 22:26:05n
          2013-01-10 00:49:14n
          2013-01-19 03:32:44n
          2013-01-21 07:26:29n
          2013-01-22 19:28:59n
          2013-02-07 05:55:37n
          2013-02-16 03:03:48n
          2013-03-03 06:23:37n
          2013-03-20 14:12:53n
          2013-03-27 03:23:22n
          2013-04-02 09:31:28n
          2013-04-10 03:24:35n
          2013-04-13 08:11:17n
          2013-04-21 09:38:15n
          2013-04-25 13:39:21n
          2013-04-28 15:03:00n
          2013-05-09 15:33:46n
          2013-05-30 21:15:36n
          2013-06-06 23:47:15n
          2013-06-13 06:07:25n
          2013-06-14 10:55:58n
          2013-06-22 17:34:07n
          2013-07-01 08:29:43n
          2013-07-01 10:38:20n
          2013-07-21 22:33:20n
          2013-07-25 20:31:42n
          2013-07-30 13:25:10n
          2013-08-10 22:27:23n
          2013-08-18 05:03:24n
          2013-08-20 18:13:42n
          2013-08-27 05:01:49n
          2013-08-27 05:15:24n
          2013-09-04 07:37:30n
          2013-09-10 16:34:07n
          2013-09-13 10:18:21n
          2013-09-13 10:21:16n
          2013-09-16 04:33:58n
          2013-09-20 10:06:49n
          2013-09-23 11:01:19n
          2013-09-25 11:35:08n
          2013-09-26 11:46:08n
          2013-09-29 08:44:28n
     พิมรหัสประจำตัวได้ไม่ครบ    2013-10-04 12:15:50n
          2013-10-11 13:58:37n
          2013-10-16 21:09:26n
          2013-10-24 21:17:19n
          2013-11-02 22:56:59n
          2013-11-19 04:32:41n
          2013-11-24 10:38:51n
          2013-12-14 04:01:55n
          2013-12-29 08:15:55n
          2014-01-02 09:48:14n
          2014-01-09 19:04:32n
          2014-03-01 20:12:53n
          2014-03-02 10:09:36n
          2014-03-02 16:24:51n
          2014-03-02 16:40:16n
          2014-03-02 22:58:32n
          2014-03-02 23:36:51n
          2014-03-03 23:00:14n
          2014-03-10 15:31:15n
          2014-03-12 15:28:46n
          2014-03-14 23:00:28n
          2014-05-17 05:24:06n
          2014-05-22 08:27:16n
          2014-06-07 18:58:51n
          2014-07-11 03:19:49n
          2014-08-13 07:43:31n
          2014-08-29 23:53:49n
          2014-09-16 02:11:24n
          2014-10-01 14:33:57n
          2014-10-05 16:32:35n
          2014-10-11 16:18:10n
          2014-12-01 14:22:59n
          2014-12-25 17:27:50n
          2014-12-26 02:59:31n
          2015-01-05 13:05:18n
          2015-01-07 04:29:44n
          2015-01-17 19:35:52n
          2015-02-21 10:39:55n
          2015-03-29 22:17:54n
          2015-04-01 05:12:31n
          2015-04-03 12:52:45n
          2015-04-16 06:41:07n
          2015-04-16 13:32:37n
          2015-05-30 11:00:40n
          2015-06-16 17:31:49n
          2015-06-21 01:01:11n
          2015-07-31 12:09:36n
          2015-08-02 12:33:19n
          2015-08-06 23:31:25n
          2015-08-13 17:40:36n
          2015-08-16 15:54:49n
          2015-08-19 19:12:03n
          2015-08-22 08:36:53n
          2015-08-26 15:43:32n
          2015-09-01 19:03:43n
          2015-09-08 16:44:38n
          2015-09-10 19:02:24n
          2015-09-16 03:19:02n
          2015-09-21 00:00:36n
          2015-10-25 16:53:56n
          2015-11-06 13:27:33n
          2015-11-07 12:37:41n
          2015-12-06 15:27:39n
          2015-12-21 12:58:30n
          2016-01-10 06:11:58n
          2016-01-24 21:05:57n
          2016-03-04 15:40:54n
          2016-03-06 17:26:53n
          2016-03-19 16:44:29n
          2016-03-26 01:24:03n
          2016-03-28 02:07:22n
          2016-04-01 15:26:06n
          2016-04-10 10:33:19n
          2016-04-18 23:40:56n
          2016-04-19 17:36:24n
          2016-04-25 14:08:26n
          2016-04-25 14:08:27n
          2016-04-25 14:08:27n
          2016-04-25 14:42:59n
          2016-04-25 14:42:59n
          2016-04-25 14:43:00n
          2016-04-25 14:50:59n
          2016-04-25 14:51:01n
          2016-04-25 14:51:02n
          2016-04-26 12:18:46n
          2016-05-02 20:16:54n
          2016-05-08 21:49:18n
          2016-05-10 21:32:50n
          2016-05-15 19:55:08n
          2016-05-17 05:54:40n
          2016-05-23 08:50:02n
          2016-05-29 06:19:57n
          2016-06-01 14:10:25n
          2016-06-06 05:03:20n
          2016-06-07 16:23:36n
          2016-06-13 09:42:24n
          2016-06-18 23:49:15n
          2016-06-24 02:07:53n
          2016-07-02 20:57:36n
          2016-07-05 23:39:10n
          2016-07-07 21:56:29n
          2016-07-13 00:54:19n
          2016-07-15 04:48:38n
          2016-07-18 12:00:59n
          2016-07-20 08:35:30n
          2016-07-24 14:30:57n
          2016-08-03 14:49:40n
          2016-08-08 15:15:57n
          2016-08-09 15:47:57n
          2016-08-10 12:24:39n
          2016-08-10 12:24:43n
          2016-08-10 13:40:03n
          2016-08-10 13:40:04n
          2016-08-13 04:41:05n
          2016-08-15 02:06:03n
          2016-08-15 02:06:04n
          2016-08-17 19:24:52n
          2016-08-22 10:03:59n
          2016-08-26 08:49:01n
          2016-08-30 05:46:08n
          2016-09-03 15:59:50n
          2016-09-07 18:53:56n
          2016-09-13 13:15:53n
          2016-09-18 07:32:53n
          2016-09-28 11:30:39n
          2016-10-03 08:27:29n
          2017-01-03 13:32:33n
          2017-01-03 13:32:33n
          2017-01-04 09:24:26n
          2017-01-04 09:24:27n
354850402022-8ฉัตรชัยจุฬารมย์3301600299239Power Electronics valentine_26@hotmail.com0866330102 ประเมิน2010-05-21 12:25:49n
354850402022-8ฉัตรชัยจุฬารมย์3301600299239Power Electronicsดูผลการเรียนไม่ได้valentine_26@hotmail.com0866330102 ประเมิน2010-05-21 12:32:23n
354850402022-8ฉัตรชัยจุฬารมย์3301600299239Power Electronics valentine_26@hotmail.com0866330102 ดูเกรด2010-05-21 12:36:34n
3548512011110ชิดชนกสุขสมบูรณ์1459900078700สถาปัตยกรรมภายในเข้าไม่ได้ รวมถึงดูผลการศึดษาไม่ได้see-scape@hotmail.com0896206005 ประเมิน2010-05-07 03:52:34n
354950401001-1นายชนินทรหงษ์ทอง1309900327522วิศวกรรมโยธาuser/pass ไม่ถูกต้องchanintorn_doln@hotmail.com0801669283 ประเมิน2010-04-24 10:17:09n
354950901009-9อนุชิตดอกกลาง3301000640096วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษครผมไม่ต้องประเมิน ขอดูผลการศึกษาด้วยtoptack2495@hotmail.com  ดูเกรด2010-05-31 11:46:04n
354951201002-9อรอุษาพงษ์ศรีเพ็ชร1309900342998เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมประเมินแล้วแต่เข้าดูผลการเรียนเทรอม 2 ไม่ได้ รองประเมินอีกก็ยังดูไม่ได้toey_navy@windowslive.com0810758809 ดูเกรด2010-04-07 09:23:57n
354951201120-9ขวัญชนกชำนิประโคน1300600101172สถาปัตยกรรมภายในประเมินแล้วดูเกรดไม่ได้ บอกว่ารหัสบัตรประชาชนผิดค่ะsenyai_@hotmail.com085-4111764 ดูเกรด2010-04-06 11:43:34n
354960901014-8รุ่งโรจน์จ้องกระโทก1300700007534     ดูเกรด2010-05-31 22:04:30n
354960901014-8รุ่งโรจน์จ้องกระโทก1300700007534วิศวัเคื่องกรรมจักรกลเกษตร    ดูเกรด2010-05-31 22:17:49n
354960901014-8รุ่งโรจน์จ้องกระโทก1300700007534วิศวัเคื่องกรรมจักรกลเกษตร    ประเมิน2010-05-31 22:47:15n
501733023404-7นายเกรียงไกร สมเหล็ก1339900027731วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าประเมินในระบบไม่ได้ครับ เนื่องจาก ใส่รัหัสนักศึกษาและรหัสบัตรแล้ว ระบบแจ้มมาว่า User name/password ไม่ถูกต้องMeaw_oneto@hotmail.com0852089494 ประเมิน2010-10-01 20:19:30n
5017340230167วรากรประจิตร1309990004922วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์ประเมินผู้สอนแล้ว แต่ดูผลการเรียนปี 2/2552ไม่ได้ครับ เกรดปี3/2552 ก็ดูไม่ได้คับrogue37_ee@hotmail.com0844118584 ดูเกรด2010-05-31 13:06:14n
501741022001-5นิธิภทร์สำเร็จศิลป์1309900483591วิศวกรรมเครื่องกลพอกดปุ่มแก้ไขข้อมูลในแท็ปแก้ไขข้อมูลแล้วมันขึ้นแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่มันเลือกวิชาที่ประเมินไม่ได้ครับช่วยแก้ไขให้ทีครับunknow_zone5@hotmail.com  ประเมิน2010-05-02 17:19:51n
501741023434-7นาย เฉลิมเดช เสวียงชัย1309900159450วิศวกรรมเครื่องกลเข้าไม่ได้ กรอบรหัสไม่พอกับตัวเลขpor_auto47@hotmail.com0856307157 ประเมิน2011-02-27 10:52:11n
501742022001-3นางสาว อมรรัตน์อนุรักษ์โกศล1301700131988วิศวะกรรมเครื่องจักรกลเกษตร    ประเมิน2010-10-22 12:34:18n
501742022001-3นางสาว อมรรัตน์อนุรักษ์โกศล1301700131988วิศวะกรรมเครื่องจักรกลเกษตร    ดูเกรด2010-10-22 12:35:43n
501742022001-3นางสาว อมรรัตน์อนุรักษ์โกศล1301700131988วิศวะกรรมเครื่องจักรกลเกษตร    ดูเกรด2010-10-22 12:35:54n
501742022001-3 นางสาว อมรรัตน์อนุรักษ์โกศล1301700131988วิศวะกรรมเครื่องจักรกลเกษตร www.frend_ship_nujjung@hotmail.com  ประเมิน2010-10-22 12:53:21n
501742022001-3นนางสาว อมรรัตน์อนุรักษ์โกศล1301700131988วิศวะกรรมเครื่องจักรกลเกษตรประเมินผู้สอนwww.frend_ship@hotmail.com0804737370 ประเมิน2010-10-22 15:20:30n
5017420220013นางสาว อมรรัตน์อนุรักษ์โกศล1301700131988วิศวะกรรมเครื่องจักรกลเกษตร    ประเมิน2010-10-22 12:38:48n
501742023025-1รุ่งโรจน์กาญจนศิริพันธ์1309990005651วิศวัเคื่องจักรกลเกษตร    ดูเกรด2010-05-31 14:37:47n
501742023025-1รุ่งโรจน์กาญจนศิริพันธ์1309990005651วิศวัเคื่องกรรมจักรกลเกษตร    ประเมิน2010-05-31 14:51:58n
501742023025-1รุ่งโรจน์กาญจนศิริพันธ์1309990005651วิศวัเคื่องกรรมจักรกลเกษตร    ประเมิน2010-05-31 16:19:37n
501751043007สุรางค์รัตน์รุ่งเรือง1309800066425วอศวกรรมอุตสาหการดูผลการเรียนไม่ได้ka-tae-ie007@hotmail.com0819559220 ดูเกรด2010-05-31 18:51:09n
501751043433-4อนุรักษ์เหล็กสูงเนิน1309900151581วิศวกรรมอุตสาหการ    ประเมิน2010-05-31 10:42:34n
5017620120120วาฑิตคำกำจร1301500084030สถาปัตยกรรมภายในประเมินไม่ได้tlp_jung@hotmail.com0848274498 ประเมิน2012-03-06 20:52:15n
502757139นางสาวสุดารัตน์ ถิกิจ3820800011993รัฐประสานตร์ศาสตร์เข้าประเมินอาจารย์ไม่ได้ 0822752959 ประเมิน2011-10-20 18:38:32n
502757139นางสาวสุดารัตน์ ถิกิจ3820800011993รัฐประสานตร์ศาสตร์เข้าประเมินอาจารย์ไม่ได้ 0822752959 ประเมิน2011-10-20 18:39:02n
511731023002-1นายฐิติกรณ์อุ่นรัมย์511731023002-วิศวกรรมไฟฟ้า one_EE.17@hotmail.com0879641126 ประเมิน2011-03-10 18:54:20n
511731023002-1นายฐิติกรณ์อุ่นรัมย์511731023002-วิศวกรรมไฟฟ้า one_EE.17@hotmail.com0879641126 ประเมิน2011-03-10 18:54:25n
511731023002-1ฐิติกรณ์อุ่นรัมย์1319900116807วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าประเมินอาจารย์ไม่ได้ user pass ไม่ถูกต้อง one_EE.17@hotmail.com0879641126 ประเมิน2011-03-11 13:04:47n
511731023016เชษฐพงษ์หอเจริญ1429900079994วิศวกรรมไฟฟ้าlogin ไม้ได้ครับtoelzaa@hotmail.com0916586670 ประเมิน2013-03-04 11:36:52n
511731023032-8นายวีรยุทธมารศรี1250500082193วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้weerayut112@hotmail.com0895391460 ประเมิน2010-09-24 18:24:31n
511731023406-4นายเลอศักดิ์พรมพันธ์ใจ1302000100070วิศวกรรมไฟฟ้าเนื่องจากลงเรียนวิชาเดียวเลยประเมิณวิชาเดียว แต่กลับไปประเมิณเพิ่มก็ยังดูผลการศึกษาไม่ได้tum-fee@hotmail.com085-3109202 ดูเกรด2010-06-02 23:56:24n
511732013417-1นายกานต์ใหญ่นาคะศิริ2309900030013วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์-โทรคมนาคม-โทรคมนาคมเข้าระบบไม่ได้bobo_slam28@hotmail.co.th0844978004 ประเมิน2011-03-06 18:13:41n
5117330234060นาย กุลธวัชอนันตภูมิ1350100114585 เข้าระบบไม่ได้ครับ จะเข้าไปประเมินอาจารย์แต่เข้าระบบไม่ได้เลยครับpingpla@gmail.com0816007881 ประเมิน2011-10-05 11:05:00n
511733023407-8วัชระปฐพีภัทร1309900018082วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถใส่รหัสได้ครบตามหลักครับcholeyman@hotmail.com  ประเมิน2010-10-02 21:48:39n
511741022001-3เกียรติกำพลทองเหลือง1300100112655วิศวกรรมเครื่องกลดูผลการศึกษาเทอม2ไม่ได้kiatkumpol@hotmail.com0856360908 ดูเกรด2010-04-25 11:21:15n
511741022007-0นาย ธนพนธ์ สุขใหม่1170600076315วิศวกรรมเครื่องกล    ประเมิน2011-03-05 16:54:36n
511741022007-0นาย ธนพนธ์ สุขใหม่1170600076315วิศวกรรมเครื่องกลประเมินไม่ได้maxza_12@windowlive.com044284073 ประเมิน2011-03-05 16:55:31n
511741022007-0นาย ธนพนธ์ สุขใหม่1170600076315วิศวกรรมเครื่องกล okjoobjoob_@windowlive.com0821251403 ประเมิน2011-03-05 19:58:26n
511741023006สุรศักดิ์โชตินิกร1301000064218วิศวกรรมเครื่องกล s.chotnikorn@hotmail.com  ประเมิน2010-05-25 13:58:17n
511741023006สุรศักดิ์โชตินิกร1301000064218วิศวกรรมเครื่องกล s.chotnikorn@hotmail.com  ประเมิน2010-05-25 13:58:49n
511761022027-6นางสาวยุลดาเส็งนา1311000131608เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเข้าดูผลการเรียนไม่ได้ค่ะyulada_gift@hotmail.com0848320046 ดูเกรด2010-04-26 01:30:56n
511761022027-6นางสาวยุลดาเส็งนา1311000131608เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเข้าดูผลการเรียนไม่ได้ค่ะyulada_gift@hotmail.com0848320046 ดูเกรด2010-04-26 01:31:05n
51734032037-6ยุทธนาเกี้ยวไธสง1110100124299EEE2/4login ไม่ได้champ_re00700@windowslive.com083-7457721 ประเมิน2012-02-22 10:21:43n
521532032004-6นางสาว จันทร์จิราเมืองขุนทด1300800173771การจัดการอุตสาหกรรมประเมินอาจารย์ผู้สอน 0837480640 ประเมิน2011-09-21 18:06:57n
521722022013-6นายเทพพลคู่พิมาย1301500166591วิศวกรรมสำรวจเข้าระบบไม่ได้thepphonkhuphaimai@gmail.com0807328479 ประเมิน2013-10-03 12:14:41n
521732013418-7ชาตรีผ่องแผ้ว1360700056420วศ.บ.โทรคานาคมประเมินไม่ได้te12-3_bmw@hotmail.com0849596967 ประเมิน2012-03-04 22:21:37n
521733023406-8รณชัยนาคละออ1330600046937วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้าประเมินไม่ได้loso_naklaoo@hotmail.com0807298430 ประเมิน2011-10-01 15:32:30n
521734023001-5นายกรกตฉัตรเจริญพร1309900463477วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบประเมินผู้สอนไม่ได้..ระบบแจ้งว่า userกับpassไม่ถูกต้องyamapee_pum@hotmail.com0842977889 ประเมิน2011-08-18 19:35:15n
521734023006-4นาย คาวี เชื้อหนองทอน1360300061922วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ใส่รหัสนักศึกษาในช่องได้ไม่ครบทุกตัว แล้วผมจะเข้าประเมินได้ใงครับkawee_za@hotmail.com0833694938 ประเมิน2011-08-19 15:59:21n
521741011017-0นาย วสันต์ กลิ่ยมัคผล1102001344934ช่างจักรกลหนัก SANDANROCK@HOTMAIL.COM0895203306 ประเมิน2011-03-01 13:11:18n
521741022018-5วิษณุเชาว์กลาง1309900672823วิศกรรมเครื่องกลไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอนได้witsanu@hotmail.com0828688463 ประเมิน2011-10-04 16:57:06n
521741022018-5วิษณุเชาว์กลาง1309900672823วิศกรรมเครื่องกลไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว เพื่อประเมินอาจารย์ผู้สอนได้witsanu@hotmail.com0828688463 ประเมิน2011-10-04 16:57:16n
521744012215-3นาย ศราวุฒิ แก้วสรี1300200108501ช่างยนต์  0847325336 ประเมิน2011-03-04 15:10:24n
521751043015-5ปริญญาบุตรธนู1410100159600วิศวกรรมอุตสาหการไม่สามารถเข้าใช้งานระบบประเมินผู้สอนออนไลน์ได้parinya2806@gmail.com0868863544 ประเมิน2012-10-01 10:33:02n
521751043018-9จักร์กริชคุขุนทด1309900405574วศ.บ.อุตสาหการเข้าระบบไม่ได้maxswordman@hotmail.com0801542186 ประเมิน2012-09-14 11:21:33n
521751043028-8เอกชัยด้ายจันทึก1309990004833วิศวกรรมอุตสาหการไม่สามารถgล็อคอินได้ เพื่อจะเข้าไป ประเมิณ อาจารย์ ได้คับ....eakchaii@hotmail.com082-8616593 ประเมิน2012-10-01 20:28:15n
521751043406-6ฉัตรชัยแสนท้าว1310800090591วิศวกรรมอุตสาหการไม่สามารถเข้าทำแบบ ประเมิณได้c_santawo@hotmail.co.th084-3035652 ประเมิน2012-09-19 12:35:40n
5301102086013น.ส.วรรณิศา ตาดทอง2800900026927การตลาด    ประเมิน2010-09-19 14:48:19n
530112086013น.ส.วรรณิศา ตาดทอง2800900026927การตลาดใส่รหัสนักศึกษาได้12ตัวtom_227@hotmail.com0867417219 ประเมิน2010-09-19 14:53:36n
530112086013น.ส.วรรณิศา ตาดทอง2800900026927การตลาดใส่รหัสนักศึกษาได้12ตัวtom_227@hotmail.com0867417219 ประเมิน2010-09-19 14:54:12n
530112086013น.ส.วรรณิศา ตาดทอง2800900026927การตลาดใส่รหัสนักศึกษาได้12ตัวtom_227@hotmail.com0867417219 ประเมิน2010-09-19 14:54:28n
530112086013น.ส.วรรณิศา ตาดทอง2800900026927การตลาดใส่รหัสนักศึกษาได้12ตัวtom_227@hotmail.com0867417219 ประเมิน2010-09-19 14:54:43n
531522013405-7นางสาวภัทรีวชิรประเสริฐ1309900458805การเงินจำรห้สผ่านไม่ได้jinny_fn@hotmail.com0892289982 ประเมิน2012-02-29 22:28:53n
531523011204-4ชนัญภัทรเรืองสุวรรณ์1149900205801การตลาดเข้าไม่ได้anocha.ru@rmuti.ac.th0801671124 ประเมิน2012-02-25 20:37:32n
531523011204-4ชนัญภัทรเรืองสุวรรณ์1149900205801การตลาดประเมินไม่ได้ 0801671124 ประเมิน2012-03-05 11:58:00n
531721021002-0มนัสวีบัวศรี1309900780642ช่างก่อสร้าง    ประเมิน2011-07-15 17:39:26n
531721021002-0มนัสวีบัวศรี1309900780642ช่างก่อสร้าง big_manaswee@hotmail.com0800013524 ประเมิน2011-07-15 17:41:18n
531721033416-8อดิศักดิ์บุญรอดรัมย์1319900056928วิศวกรรมโยธาเข้าไม่ได้cejoe_@hotmail.com0831004978 ประเมิน2012-02-23 22:13:54n
531721033416-8นายอดิศักดิ์บุญรอดรัมยื1319900056928วิศวกรรมโยธาเข้าไปประเมินไม่ได้cejoe_@hotmail.com0831004978 ประเมิน2012-02-23 22:22:10n
531721033416-8นายอดิศักดิ์บุญรอดรัมย์1319900056928วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัติยะกรรมศาสตร์เข้าระบบไม่ได้cejoe_@hotmail.com0831004978 ประเมิน2013-02-22 13:19:02n
531721033416-8นายอดิศักดิ์บุญรอดรัมย์1319900056928วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัติยะกรรมศาสตร์เข้าประเมินอาจารไม่ได้ กระจอกแท้ระบบcejoe_@hotmail.com0831004978 ประเมิน2013-03-06 14:29:55n
531731022032-5นางสาวอนุสราเจริญชีพ1309700104091วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้เพราะช่องที่ให้ใส่ยูสเซอร์เนมใส่รหัสนักศึกษาไม่ครบ เช่น 5317310220325 นี่คือรหัส นศ ที่ถูกต้อง แต่ช่องใส่ได้แค่ 531731022032 จะเห็นว่าใส่เลขห้าตัวสุดท้ายไม่ได้ แก้ไขหน่อยค่ะ 6646325@gmail.com0812644868 ประเมิน2014-03-12 10:22:13n
531731023025-8สาธิตชำนิมาศ2311100029421วิศวกรรมไฟฟ้า    ประเมิน2011-03-11 13:57:05n
531731023025-8สาธิตชำนิมาศ2311100029421วิศวกรรมไฟฟ้า    ประเมิน2011-03-11 13:57:32n
531731023025-8สาธิตชำนิมาศ2311100029421วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าประเมินไม่ได้ood_ep40@hotmail.com- ประเมิน2011-03-11 13:59:10n
531731023025-8สาธิตชำนิมาศ2311100029421วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าประเมินไม่ได้ood_ep40@hotmail.com- ประเมิน2011-03-11 13:59:21n
531731023025-8สาธิตชำนิมาศ2311100029421วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าประเมินไม่ได้ood_ep40@hotmail.com- ประเมิน2011-03-11 14:07:58n
531732012007-7ธนดลสองเมือง1709800164610โทรคมนาคมเข้าไม่ได้pary_zanarak@hotmail.com0883560030 ประเมิน2010-10-02 22:34:43n
531732012024-2อภินันท์ดาวเรือง1301300157955วศ.บ. โทรคมนาคมลงชื่อเข้าใช้ไม่ได้art_apinunt@hotmail.com0898467295 ประเมิน2010-10-06 19:34:36n
531733011009-2วิทธวัชเจริญศรี1410700059240เทคนิคคอมพิวเตอร์เข้าสู่ระบบไม่ได้ครับwittawut.abm@hotmail.com087-7768649 ประเมิน2011-03-15 21:01:15n
531733022017-2ภาณุพงศ์แจ้งจันทร์1309900808784วิศวกรรมคอมพิวเตอร์User/pas แจ้งว่าผิด zensitive_set@hotmail.co.th0807352096 ประเมิน2012-09-30 11:47:58n
531733022023-0วรยศมหาสิทธิ์1309900820466วิศวกรรมคอมพิวเตอร์งง ระบบล็อกอิน บอกให้ USER ไม่ต้องใส่ขีด แต่กลับใส่ตัวสุดท้ายไม่ได้por-jr@hotmail.com0803727293 ประเมิน2012-09-30 11:42:10n
531734011024-9กิตติธัชอานามนารถ1309900800287อิเล็กทรอนิกส์เข้าประเมินในระบบไม่ได้ครับ เนื่องจาก ใส่รัหัสนักศึกษาและรหัสบัตรแล้ว ระบบแจ้มมาว่า User name/password ไม่ถูกต้องterwed@gmail.com0859331636 ประเมิน2012-03-12 09:30:37n
531734011024-9กิตติธัชอานามนารถ1309900800287อิเล็กทรอนิกส์เข้าประเมินในระบบไม่ได้ครับ เนื่องจาก ใส่รัหัสนักศึกษาและรหัสบัตรแล้ว ระบบแจ้มมาว่า User name/password ไม่ถูกต้องterwed@gmail.com0859331636 ประเมิน2012-03-12 09:33:13n
531734011024-9กิตติธัชอานามนารถ1309900800287อิเล็กทรอนิกส์เข้าประเมินในระบบไม่ได้ครับ เนื่องจาก ใส่รัหัสนักศึกษาและรหัสบัตรแล้ว ระบบแจ้มมาว่า User name/password ไม่ถูกต้องterwed@gmail.com0859331636 ประเมิน2012-03-12 09:33:22n
531734032021-0พิษณุธนะคุณ1340200086265วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์login ไม่ได้bigga_gyb@hotmail.com0804776968 ประเมิน2011-09-16 18:23:13n
531734032037-6ยุทธนาเกี้ยวไธสง1110100124299EEE2/4login ไม่ได้champ_re00700@windowslive.com083-7457721 ประเมิน2012-02-22 10:26:07n
531734043008-4นายนพฤทธิ์ขำวงษ์1310900084800EEElogin ไม่ได้nopparit.kh@hotmail.co.th0806008915 ประเมิน2010-10-11 18:45:40n
531734043021-7ชัยธวัชเถียมดอน1309900449784อิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบประเมินผู้สอนไม่ได้..ระบบแจ้งว่า useกับpassไม่ถูกต้องdorncity@hotmail.com0872400936 ประเมิน2010-10-07 14:33:52n
531734043416-9อำพลกลึงพุดซา1300900118674วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์    ประเมิน2012-10-10 12:25:38n
531734043416-9อำพลกลึงพุดซา1300900118674วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ampon_dam@hotmail.com0823763596 ประเมิน2012-10-10 12:26:19n
531741022004-3นายวรกานต์ไกรอ่ำ1300400129081วิศวกรรมเครื่องกล    ประเมิน2014-03-06 20:34:08n
531741022004-3นายวรกานต์ไกรอ่ำ1300400129081วิศวกรรมเครื่องกล gp_badboy@hotmail.com  ประเมิน2014-03-06 20:34:44n
531741022013-4นาย วรรณไชยซุ่มทองหลาง1300200150354วิศวกรรมเครื่องกลpassผิดไม่รู้เป็นไรvanna.chai@hotmail.com0849603734 ประเมิน2012-05-20 12:50:53n
531741022019-1พรวิมล เกือบสันเทียะ1309900770469วิศวกรรมเครื่องกลuser/passwordไม่ถูกต้อง ลองหลายครั้งแล้วนะค่ะ แต่ก็ไม่ได้pn_ame@hotmail.com0816693763 ประเมิน2011-02-19 20:54:38n
531741022019-1พรวิมลเกือบสันเทียะ1309900770469วิศวกรรมเครื่องกลเข้าประเมินออนไลน์ไม่ได้   ประเมิน2011-03-04 13:05:19n
531741022020-9ฉัตรชัยคำไธสง1301700187983วิศวกรรมเครื่องกลเข้าระบบประเมิณอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ไม่ได้ 0821526362 ประเมิน2010-10-15 14:40:33n
531741022020-9ฉัตรชัยคำไธสง1301700187983วิศวกรรมเครื่องกลเข้าระบบประเมิณอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ไม่ได้num01102534@hotmail.com0821526362 ประเมิน2010-10-15 14:46:01n
531741023003-4นิวัฒน์เกตุชาติ1311000025778เครื่องกล niwat.me003@hotmail.com084-4776972 ประเมิน2011-10-14 12:38:21n
531741023006-7นายพงษ์ศักด์ใบเงิน1339900129861วิศวกรรมเรื่องกล    ประเมิน2011-02-25 19:59:05n
531741023008-3นาย วรุณรื่นสำราญ1110200069842วิศวกรรมเครื่องกล sky_best.35@hotmail.com089-2123236 ประเมิน2010-10-15 23:25:26n
531741023008-3วรุณรื่นสำราญ1110200069842วิศวกรรมเครื่องกล sky_best.35@hotmail.com089-2123236 ประเมิน2011-03-07 09:52:28n
531741023023-2นายสมทวีหิ่งห้อย1320900136362วิศวกรรมเครื่องกล pop_nbc@hotmail.com0827534566 ประเมิน2010-10-07 14:01:29n
531741023023-2สมทวีหิ่งห้อย1320900136362ิวิศวกรรมเครื่องกลเข้าไม่ได้pop_nbc@hotmail.com0827534566 ประเมิน2011-09-21 20:15:33n
531741023026-5นายเทวาจะทารัมย์1319900149021วิศวกรรมเครื่องกล www.tewa_31@hotmail.com0862655158 ประเมิน2010-10-07 13:00:10n
531741023026-5เทวา        2010-10-07 13:11:41n
531741023026-5เทวาจะทารัมย์1319900149021วิศวกรรมเครื่องกลไม่สามารถเข้าสู่ระบบประเมินได้www.tewa_31@hotmail.com  ประเมิน2010-10-07 13:13:18n
531741023026-5นายเทวาจะทารัมย์1319900149021วิศวกรรมเครื่องกลไมสามรถเข้าระบบประเมิน อาจารย์ผู้สอนได้tewa_31@hotmail.com0862655158 ประเมิน2010-10-10 10:48:20n
531741023026-5นายเทวาจะทารัมย์1319900149021วิศวกรรมเครื่องกลไมสามรถเข้าระบบประเมิน อาจารย์ผู้สอนได้tewa_31@hotmail.com0862655158 ประเมิน2010-10-10 10:48:47n
531741023026-5เทวาจะทารัมย์1319900149021วิศวกรรมเครื่องกลเขาระบบไม่ได้tewa_31@hotmail.com0862655158 ประเมิน2011-10-05 06:55:54n
531741023029-9นายนัทวุฒิสดมพฤกษ์1451600003898วิศวกรรมเครื่องกลเข้าระบบไม่ได้nattawut029@hotmail.com080-1507891 ประเมิน2010-10-07 12:59:07n
531741023408-5นายสุวัฒน์มินไธสง1301600071363วิศวะกรรมเครื่องกลเข้าระบบไม่ได้h.e.t.39_arm@hotmail.com0870436818 ประเมิน2011-03-03 11:51:33n
531741023408-5นายสุวัฒน์มินไธสง130160007363วิศวกรรมเครื่องกล (สมทบ)พิมพ์รหัสนักศึกษาได้ไม่ครบh.e.t.39_arm@hotmail.com0870436818 ประเมิน2012-09-24 15:44:45n
531741023408-5นายสุวัฒน์มินไธสง130160007363วิศวกรรมเครื่องกล (สมทบ)พิมพ์รหัสนักศึกษาได้ไม่ครบh.e.t.39_arm@hotmail.com0870436818 ประเมิน2012-09-24 15:45:10n
531741023408-5นายสุวัฒน์มินไธสง1301600071363วิศวกรรมเครื่องกล (สมทบ)เข้าไม่ได้h.e.t.39_arm@hotmail.com0870436818 ประเมิน2012-09-24 15:52:38n
531741023410-1นายปีเฉลิม ลาดจันทึก1301600067099วิศวะเครื่องกลเข้าไปประเมินไม่ได้ครับaofside_2009@hotmail.com0801656949 ประเมิน2011-03-02 14:28:13n
531741023421-8ปิยะวัฒน์ ก้อนคำ1101401444986วิศวเครื่องกลเข้าประเมินอาจารย์ไม่ได้ ครับ 0844167860 ประเมิน2010-10-07 14:09:32n
531741023421-8ปิยะวัฒน์ ก้อนคำ1101401444986วิศวเครื่องกลประเมินอาจารย์ไม่ได้ครับpiyawat_me@hotmail.co.th0844167860 ประเมิน2010-10-07 14:17:31n
531741023421-8ปิยะวัฒน์ ก้อนคำ1101401444986วิศวเครื่องกลประเมินอาจารย์ไม่ได้ครับpiyawat_me@hotmail.co.th0844167860 ประเมิน2010-10-07 14:20:48n
531741023423-4นายอรุศา        2010-10-20 09:19:24n
531741023423-4นายอรุศาสิงคาม1440600135271วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกลเข้าระบบไม่ใด้asura_het010@hotmail.com0857448185 ประเมิน2010-10-20 09:22:28n
531741023423-4นายอรุศาสิงคาม1440600135271วิศวกรรมเครื่อมกลดูผลการเรียนไม่ใด้asura_het010@hotmail.com0857448185 ดูเกรด2010-10-20 09:44:05n
531741023423-4นายอรุศาสิงคาม1440600135271วิศวะกรรมเครื่องกลเข้าระบบไม่ใด้ ทำใงasura_het010@hotmail.com0857448185 ประเมิน2011-03-03 11:58:41n
531741023437-4นายวีรภัทร์บำรุงเวช1309900510424เครื่องกลเข้าระบบไม่ได้Yo_me06@hotmail.com0828752961 ประเมิน2011-03-13 17:33:28n
531741023437-4นายวีรภัทร์บำรุงเวช1309900510424เครื่องกลเข้าระบบไม่ได้Yo_me06@hotmail.com0828752961 ประเมิน2011-03-13 17:33:40n
531742011017-6นายวิโรจน์มาเต็ง1601200086689ช่างกลเกษตรเข้าระบบไม่ได้matengtrem_@hotmail.com0801514871 ประเมิน2011-09-20 11:51:00n
531743012009-0จักรินทร์ ประวันนา1309700118016หลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพไม่สามารถเข้าระบบได้takechi_kennijiro@hotmail.com0810742099 ประเมิน2012-09-25 13:24:51n
531743012009-0จักรินทร์ ประวันนา1309700118016หลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพเข้าระบบไม่ได้takechi_kennijiro@hotmail.com0810742099 ประเมิน2012-09-27 11:53:47n
531744012017-1นายไรวินทร์จันทรพลพัฒน์1670400122386ช่างยนต์log in ไม่ได้Gaarazeed@gmail.com0872495525 ประเมิน2011-10-05 10:58:12n
5317440120205ทศทิศลานกิ่ง1310900110525ช่างยนต์user/ password ไม่ถูกต้อง   ประเมิน2011-10-05 11:03:23n
531744012034-6นาย ปฏิพลเพ็ชรราม1309900749150ช่างยนต์(เช้า)เข้าประเมินผู้สอนไม่ได้ รหัสไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร    ประเมิน2011-10-05 10:54:23n
531744012034-6นาย ปฏิพลเพ็ชรราม1309900749150ช่างยนต์(เช้า)เข้าประเมินผู้สอนไม่ได้ รหัสไม่ถูกต้องไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร    ประเมิน2011-10-05 10:55:09n
531745031005-0พงศ์พันธ์ศิริพร1309900590754ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศใส่รหัสแล้วเข้าไม่ได้teyacr005@gmail.com0848367695 ประเมิน2011-10-07 10:02:20n
531745031005-0พงศ์พันธ์ศิริพร1309900590754ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศกดรหัสแล้วเข้าไม่ได้airborne2531@hotmail.com0848367695 ประเมิน2011-10-07 10:07:48n
531751031011-6ศรายุทธวิเศษชาติ1319900281077ช่างผลิตเครื่ิองมือและแม่พิมพ์  0831007478 ประเมิน2011-03-02 15:09:13n
531751031011-6ศรายุทธวิเศษชาติ1319900281077ช่างผลิตเครื่ิองมือและแม่พิมพ์เข้าไม่ได้ton_z_2499@hotmail.com0831007478 ประเมิน2011-03-02 15:13:12n
531751031011-6ศรายุทธวิเศษชาติ1319900281077ช่างผลิตเครื่ิองมือและแม่พิมพ์เข้าไม่ได้ton_z_2499@hotmail.com0831007478 ประเมิน2011-03-02 15:15:48n
531751043402-3กิตติภพป้อมกฤษณ์1300800002623วิศวกรรมอุตสาหการเข้าระบบไม่ได้makotum444_444@hotmail.com0859297338 ประเมิน2011-08-20 11:52:15n
531751043403-1นาย วิทวัสเสนพลกรัง1309900556777วิศวกรรมอุตสาหการ    ประเมิน2013-05-20 16:34:06n
531751043403-1นาย วิทวัสเสนพลกรัง1309900556777วิศวกรรมอุตสาหการ wittawat_sen@hotmail.co.th0810645845 ประเมิน2013-09-24 23:03:36n
531751043403-1นาย วิทวัสเสนพลกรัง1309900556777วิศวกรรมอุตสาหการ wittawat_sen@hotmail.co.th0810645845 ประเมิน2013-09-24 23:03:51n
531752012001-8วัฒนาสินปรุ1309900587401วิศวกรรมวัสดุรหัสนักศึกษาถูก เลขบัตรประชาชนถูก แต่เข้าไม่ได้jeal3jeal3@msn.com0899471784 ประเมิน2014-03-03 13:25:34n
531752012021-6ธนกรเกษรสมบัติ1103700307214วิศวกรรม วัสดุและโลหการ rastafari_fac@hotmail.com0883706164 ประเมิน2012-02-21 14:41:13n
531752012034-9นางสาววราภรณ์ พิมพา1309900715182วศ.บ วัสดุและโลหการเข้าระบบประเมินอาจารย์ไม่ได้far_inlove_ultraman@hotmail.com0878683780 ประเมิน2011-03-01 11:26:55n
531761022001-7นฤเบศร์แซงกระโทก1300200159840เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม mhamom@hotmail.com0807249748 ประเมิน2013-10-09 16:36:23n
531761022017-3เอกพันธ์บุญแดนไพร1350100229889สถาปัตยกรรมล็อคอินเข้าไม่ได้ครับbundaenprai@gmail.com   2010-08-29 05:00:19n
531762012002-5นาย เสกสรรค์ บุญเรือง1301400164236สถาปัตยกรรมภายในเข้าประเมินไม่ได้seksan_ia02@HOTMAIL.COM0887110993 ประเมิน2011-09-29 17:48:55n
531762012002-5นาย เสกสรรค์ บุญเรือง1301400164236สถาปัตยกรรมภายในเข้าประเมินไม่ได้seksan_ia02@HOTMAIL.COM0887110993 ประเมิน2011-09-29 17:49:14n
531762012002-5นาย เสกสรรค์ บุญเรือง1301400164236สถาปัตยกรรมภายในเข้าประเมินไม่ได้seksan_ia02@hotmail.com0887110993 ประเมิน2011-09-29 17:49:55n
531762012016-5นาย เอกสิทธิ์แสงอรุณ1309900713996สถาปัตยกรรมภายในเข้าระบบไม่ได้ User และ pass ไม่ถูกต้องbabydavil17@hotmail.com0803799860 ประเมิน2011-03-10 15:50:19n
5317630136029สมชายประเสริฐเดช3300100932446การจัดการผังเมืองใส่ login รหัสนักศึกษาตัวสุดท้าย (9) ไม่ได้ ทำให้เข้าระบบไม่ได้iam_ma51@hotmail.com0810673989 ประเมิน2012-03-07 10:08:21n
5320208173พัชรีปูหยัง1910100122035การพัฒนาชุมชนเประเมินอาจารย์ไม่ได้phatcharee_ta@hotmail.com0805252108 ประเมิน2014-09-27 14:55:04n
53544401008         2010-09-20 06:43:15n
53544401008-1ณัฐพรสุภาศรี1509900980020     ประเมิน2010-09-20 06:44:43n
53544401008-1ณัฐพรสุภาศรี1509900980020basic of art friend_lovely202@hotmail.com  ประเมิน2010-09-20 06:55:45n
541523023424-2เอกพันธ์พลพงษ์1149900191509การตลาดช่อง user มันใส่เลขตัวสุดท้ายไม่ได้ จึงประเมิณไม่ได้eakkaphun.po@gmail.com0821449491 ประเมิน2012-09-30 16:54:43n
541523023424-2เอกพันธ์พลพงษ์1149900191509การตลาดช่อง user มันใส่เลขตัวสุดท้ายไม่ได้ จึงประเมิณไม่ได้eakkaphun.po@gmail.com0821449491 ประเมิน2012-09-30 16:55:11n
541523023425-9พรพรรณจันทาจังหรีดๅ-จตตจจุๅ-ึภุการตลาดลืมรหัส   ประเมิน2012-09-22 14:11:42n
541531022002-0กมลพร คำโคกกรวด1309900901792ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ไม่สามารถ LOGIN ได้ค่ะbestbeau_tiffany@hotmail.com088-7051902 ประเมิน2012-10-03 16:38:53n
541531022002-0         2012-10-03 16:41:55n
541531022002-0    ขอโทษค่ะ พอดีเพื่อนบอก ลิงค์ผิดค่ะ     2012-10-03 16:43:21n
541532023633-9นัฐภรณ์ชุมกระโทก1300200128294การจัดการเข้ารหัสไม่ได้ying_kob2533@hotmail.com0801992714 ประเมิน2013-03-09 19:57:53n
541532032043-0ณรากรเม่าสูฃเนิน1301800135501mi sai_chiw@hotmail.com0813606912 ประเมิน2012-09-29 13:55:58n
541532032043-0ณรากร เม่าสูงเนิน1301800135501การจัดการอุตสาหกรรม sai_chiw@hotmail.com0813606912  2012-09-29 14:36:34n
541721021015-0นายเชาวรินทร์เชียรพิมาย1101800571299ก่อสร้างเข้าไม่ได้langz_015@hotmail.com0833711460 ประเมิน2011-09-28 20:52:22n
541721032007-4นาย นัธพงศ์มูลกลาง1300600162287วิศวกรรมโยธา     2013-05-24 14:30:30n
541721032007-4นาย นัธพงศ์มูลกลาง1300600162287วิศวกรรมโยธา     2013-05-24 14:30:36n
541722022007-4นัทดนัยผลเจริญ1101500631202วศบ.สำรวจเข้าไม่ได้ มันบอก ID/Pass ไม่ถูกต้องnutza_999123@hotmail.com0807270310 ประเมิน2012-10-05 14:14:00n
541731011005-2พงศ์อมรหมื่นไธสง1369900256145ไฟฟ้ากำลัง -0883501012 ประเมิน2012-10-07 09:28:52n
541731011005-2พงศ์อมรหมื่นไธสง1369900256145ไฟฟ้ากำลังไม่รู้รหัสผ่าน-0883501012 ประเมิน2012-10-07 09:29:20n
541731011005-2พงศ์อมรหมื่นไธสง1369900256145ไฟฟ้ากำลังเข้าประเมินอาจารย์ไม่ได้eprmuti@hotmail.com0883501012 ประเมิน2013-02-26 19:42:00n
541731011027-6จาตุรนต์พันธุ์ลาภะ1302000189186ช่างไฟฟ้าล๊อกอินไม่ได้jarturonzaa@hotmail.com0879661787 ประเมิน2013-05-28 01:23:38n
541731022013-3นาย จิตชนะพลไล้เลิศ1309900855065วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าระบบประเมินไม่ได้commonrail.tfr@gmail.com0817784905 ประเมิน2011-10-19 11:12:16n
541731023030-6ทวีสินอิ่มเอิบ1200100321000วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไม่ได้beer_0844019908@hotmail.com0844019908 ประเมิน2011-10-08 19:28:21n
541731023035-5ทิตยพงษ์แสงทอง1309900234184วิศวกรรมไฟฟ้าเข้ารหัสไม่ได้titayapong@gmail.com0804681696 ประเมิน2015-01-04 11:46:41n
541732012023-2ธีรภัทร ศิลปวิศาล1309900878634วิศวกรรมโทรคมนาคมล๊อคอินไม่ได้   ประเมิน2013-10-05 16:20:13n
541733023009-6อรรถพลกริ่งกรับ1160100312478วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไม่สามารถพิมรหัสได้ครบ พิมได้เเค่ 541733023009 User รหัสนักศึกษาไม่มีขีด 5417330230096toey250@hotmail.com0860422472 ประเมิน2011-10-06 10:36:16n
541734032007-7พุฒิพนธ์ศรีจันทร์ธนัตๅ/จจตจจๅภภ/ภ/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์Username และ password ผิด 0874444134 ประเมิน2014-12-12 15:10:11n
541734043413-4นายหฤทธิ์ปล่องกระโทก1300800141429ว.ศ.บ อิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบไม่ได้ยังไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนty_electronic@hotmail.com0878424512 ประเมิน2011-10-21 21:35:09n
541741022017-3วรุฒนกพรมพะเนา1309900714035วศบ.เครื่องกลเข้าระบบไม่ได้ banana_bub@hotmail.com0935463849 ประเมิน2013-10-12 16:44:31n
541741023001-6นายทศพลวรรณทะมาศ1301600084376วิศวกรรมเครื่องกลเข้าไม่ได้farmmechanic@hotmail.com085-3055171 ประเมิน2012-02-16 16:52:44n
541741023002-4นายอาทิตย์บำรุงกูล1300900134912วศบ.เครื่องกลเข้าระบบไม่ได้kungchaiton_atracing@hotmail.com0883438827 ประเมิน2011-09-28 22:19:08n
541741023023-0นาย กิตติชัยเหงขุนทด1102001404058วิศวกรรมเครื่องกลเข้าสูระบบไม่ได้obbank15@gmail.com0989315428 ประเมิน2014-12-20 21:01:49n
541741023025-5ปิยสรณ์จันพูล1349900376205Me.3ปกติใส่รหัสนักศึกษาได้ไม่ครบ   ประเมิน2012-09-29 21:37:46n
541742011009-1วสันต์สุวรรณกลาง1301000095768ช่างกลเกษตรรหัสไม่ถูกต้องbeerbeer333@hotmail,com0857662410 ประเมิน2012-02-15 13:33:31n
541742011009-1วสันต์สุวรรณกลาง1301000095768ช่างกลเกษตรรหัสไม่ถูกต้องbeerbeer333@hotmail,com0857662410 ประเมิน2012-02-15 13:33:45n
541742011010-9วิศรุตน้อยสมบัติ1301600103656ช่างกลเกษตรหาวิชาที่จะประเมินไม่จอwisarut67@hotmail.com0807360302 ประเมิน2013-10-15 03:44:58n
541742022014-8 พิชิตชัยสำราญเพชร์1300200155909วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร    ประเมิน2011-09-22 15:04:16n
541742022014-8 พิชิตชัยสำราญเพชร์1300200155909วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้ารหัสไม่ได้   ประเมิน2011-09-22 15:04:45n
541742022014-8นายพิชิตชัย        2011-09-22 15:16:00n
541742022014-8นายพิชิตชัยสำราญเพชร์1300200155909วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร    ประเมิน2014-11-13 20:26:45n
541742022023-9นายณัฐนิชด่านสันเทียะ1301500198973  toilet_2536@hotmail.com0848357439 ประเมิน2011-09-22 14:32:22n
541742023001-4นาย พิทักษ์ชาติภูธร1311400053795วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรUser name ไม่ถูกต้องเข้าไม่ได้ Praaswrod ไม่ถูกต้องเหมือนกัน ครับ แก้ไขให้หน่อยครับame_5417@hotmail.com0800042369 ประเมิน2013-02-12 14:21:23n
541743012016-3เฉลิมขวัญปราณีตพลกรัง1360700082820วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพเข้าระบบไม่ได้aum-za03598@hotmail.com0843903431 ประเมิน2011-10-09 16:39:14n
541744012008-8อนุรักษ์ไชยนุปภา1349900518824ช่างยนต์เข้าไม่ได้anuruk09@hotmail.co.th0804667947 ประเมิน2012-02-16 11:56:07n
541744012008-8นายอนุรักษ์ไชยนุปภา1349900518824ช่างยนต์มันบอกว่าระหัสไม่ถูกต้องanuruk09@hotmail.co.th0804667947 ประเมิน2012-02-21 22:38:33n
541744012008-8นายอนุรักษ์ไชยนุปภา1349900518824ช่างยนต์มันบอกว่าระหัสไม่ถูกต้องanuruk09@hotmail.co.th0804667947 ประเมิน2012-02-21 22:38:34n
541745031015-7กิตติพงศ์นินดีสระน้อย1310500135822ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ kittipong834@hotmail.com0807314534 ประเมิน2011-09-18 19:05:25n
541745031017-3ปฐวีเสี้ยนพุดซา1100701463756ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศใส่รหัสแล้วเข้าไม่ได้ (รหัสผิดพลาด)solo_bool@hotmail.com0852005671 ประเมิน2012-02-21 15:09:19n
541751011021-7นาย พิเชษฐ์ จันทร์กาบ1100400560108ช่างโลหะเข้าไม่ได้   ประเมิน2013-02-26 11:30:40n
541751021009-0จีรศักดิ์สืบจะบก1309900871419ช่างกลโรงงาน jirasak_men@hotmail.com0883747086 ประเมิน2012-09-30 22:36:36n
541751021012-4เกียรติพงษ์เพชรประกอบ1311500023561ช่างกลโรงงานรหัสผิดmc54175@gmail.com0839663259 ประเมิน2012-09-21 17:45:52n
541751021012-4เกียรติพงษ์เพชรประกอบ1311500023561ช่างกลโรงงานรหัสผิดmc54175@gmail.com0839663259 ประเมิน2012-09-21 17:46:39n
541751021013-2ชัยณรงค์ใจแม่น       2012-09-21 17:45:43n
541751021013-2=yp        2012-09-21 17:46:01n
541751021013-2ชัยณรงค์ใจแม่น       2012-09-21 17:46:31n
541751021013-2ชัยณรงค์ใจแม่น1321000256150ช่างกลโรงงานเข้าสู่ระบบไม่ได้add_mc@hotmail.co.th0833742767 ประเมิน2012-09-21 17:48:07n
541751021013-2นายชัยณรงค์ใจแม่น1321000256150ช่างกลโรงงานเข้าสู่ระบบไม่ได้add_mc@hotmail.co.th0876554351 ประเมิน2012-09-21 17:51:53n
541751021013-2นายชัยณรงค์ใจแม่น1321000256150ช่างกลโรงงานเข้าสู่ระบบไม่ได้add-only@hotmail.com0876554351 ประเมิน2012-09-21 17:54:10n
541751021019-9นายนพนันท์นุชกระโทก1309900866792ช่างกลโรงงาน tik_oom@hotmail.com0872448203 ประเมิน2012-10-10 01:23:35n
541751031009-8บุญนำชนะจอหอ1309900719595ช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์เข้าประเมินไม่ได้tee_tooldie@hotmail.co.th0807314450 ประเมิน2013-05-28 13:58:26n
541751043026-8ษมเกษมอาสินรัมย์1309900480754IE somgasame_dear@hotmail.com0847837399 ประเมิน2012-02-21 17:24:53n
541751043026-8ษมเกษมอาสินรัมย์1309900480754IE somgasame_dear@hotmail.com0847837399 ประเมิน2012-02-21 17:25:01n
541751043414-6pratakphisawongtewon3320101382679Industrial Engineeringป้อน"user" ไม่เข้าphisawong@gmail.com0844767946 ประเมิน2013-02-20 12:08:25n
541751043427-8นายประสานหิดกำปัง1300400105727วิศวกรรมอุตสาหการเข้าระบบไม่ได้prasan.027@gmail.com080-7223143 ประเมิน2013-03-01 21:54:41n
541751043427-8นายประสานหิดกำปัง1300400105727วิศวกรรมอุตสาหการเข้าระบบไม่ได้prasan.027@gmail.com080-7223143 ประเมิน2013-03-01 21:54:57n
541751043427-8นายประสานหิดกำปัง1300400105727วิศวกรรมอุตสาหการเข้าระบบไม่ได้prasan.027@gmail.com080-7223143 ประเมิน2013-03-01 21:58:14n
541751043427-8นายประสานหิดกำปัง1300400105727วิศวกรรมอุตสาหการเข้าระบบไม่ได้prasan.027@gmail.com080-7223143 ประเมิน2013-03-01 21:58:53n
541751043432-8นายกิติกรพรหทัยพงศ์1320800043966วิศวกรรมอุตสาหการ kitikorn-nongwa@hotmail.co.th0853153130 ประเมิน2012-02-28 21:24:32n
541761022004-9กุลธิดาทิพย์สาคร1309900809063เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมเข้าระบบไม่ได้tigger_n_skt@hotmail.com- ประเมิน2011-09-17 12:53:48n
541762012007-2สุดารัตน์กกกระโทก1309900882518สถาปัตยกรมภายในเข้าไม่ได้   ประเมิน2015-01-05 16:06:09n
541762012007-2สุดารัตน์กกกระโทก1309900882518สถาปัตยกรมภายในเข้าไม่ได้   ประเมิน2015-01-05 16:06:09n
541762012017-1นส ดวงศิริมณีกลาง1309900828335สถาปัตยกรรมภายในเข้าระบบไม่ได้June_design1@hotmail.com0843542839 ประเมิน2013-10-08 16:17:03n
541762012020-5 นายจักรพันธ์ ดัษฎรสระน้อย1309900526053สถาปัตยกรรมภายในรหัสผ่านผิดjak.das205@gmail.com0901902075 ประเมิน2013-10-09 07:36:49n
541762012020-5จักรพันธ์ดัษฎรสระน้อย1309900526053สถาปัตยกรรมภายในเข้าระบบไม่ได้jak.das205@gmail.com0901902075 ประเมิน2014-03-12 12:30:26n
541763013610-0ชลดาอ้นไธสง1301300133002การจัดการผังเมืองเข้าระบบประเมินอาจารย์ไม่ได้kupang84@hotmail.com0900399764 ประเมิน2013-02-26 14:25:06n
541763013612-6นายวัชรินทร์ป้อมหิน3309900327952การจัดการผังเมือง toyo_1969@hotmail.com0810708316 ประเมิน2013-10-10 14:28:47n
541763013615-9ปองรักษ์รักษากลาง3300600252231ทุกวิชาที่ลงทะเบียนเรียน pongrak_102011@hotmail.com084-9102301 ประเมิน2012-09-28 19:27:15n
5417731022014-1ศรายุทธ์กองทุ่งมน1301200098744 เข้าระบบไม่ได้ ทำยังไงครับ21724@hotmail.co.th0883432033 ประเมิน2011-09-19 21:16:25n
542224023004-6อินทัชคำหล่า2320700032499ประมงเข้าประเมินอาจารย์ไม่ได้   ประเมิน2012-02-16 04:46:06n
543232011003-4ศิวาวัมน์มะลิดา1409600127748แคลลูลัส om_cup@hotmail.co.th0804426725 ประเมิน2012-02-15 19:35:01n
543332012008-0น.ส.กมลชนกอุ่นดา1419900335923วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมใส่ USER กับ PASS ไม่ผ่านi_am-kamonchanok@hotmail.com0801849808 ประเมิน2012-03-07 05:34:42n
543332012008-0น.ส.กมลชนกอุ่นดา1419900335923วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมใส่ USER กับ PASS ไม่ผ่านi_am-kamonchanok@hotmail.com0801849808 ประเมิน2012-03-07 05:34:51n
543332012008-0น.ส.กมลชนกอุ่นดา1419900335923วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมใส่ USER กับ PASS ไม่ผ่านi_am-kamonchanok@hotmail.com0801849808 ประเมิน2012-03-07 05:40:39n
543332012008-0น.ส.กมลชนกอุ่นดา1419900335923วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมใส่ USER กับ PASS ไม่ผ่านi_am-kamonchanok@hotmail.com0801849808 ประเมิน2012-03-07 05:40:51n
543332012008-0น.ส.กมลชนกอุ่นดา1419900335923วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมใส่ USER กับ PASS ไม่ผ่านi_am-kamonchanok@hotmail.com0801849808 ประเมิน2012-03-07 05:41:00n
5501751043416-8นายภัควีย์ศรีพนม1309900418021วศ.บ.อุตสาหการเข้าประเมินไม่ได้pakkawee_mt@hotmail.com085-7777121 ประเมิน2012-09-24 15:50:08n
5501751043416-8นายภัควีย์ศรีพนม1309900418021วศ.บ.อุตสาหการเข้าประเมินไม่ได้pakkawee_mt@hotmail.com085-7777121 ประเมิน2012-09-24 15:50:09n
5501751043416-8นายภัควีย์ศรีพนม1309900418021วศ.บ.อุตสาหการเข้าประเมินไม่ได้pakkawee_mt@hotmail.com085-7777121 ประเมิน2012-09-24 15:50:09n
551460120064ธีระไทยปราณีต1339900328341วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เข้าระบบไม่ได้ครับ tondangerza@hotmail.com0898491463 ประเมิน2012-09-28 12:25:21n
551523011002-7สุรีรัตน์จานนอก1300500067622การตลาดเข้าระบบไม่ได้ บอกว่า user pass ผิดdb_dboss19@hotmail.com0903780877 ประเมิน2012-09-19 02:24:48n
551532032025-4นวมนบุญยัง1349900500968การจัดการอุตสาหกรรม pom_of@hotmail.com0883414955 ประเมิน2012-09-25 09:18:13n
551721032003-0ธีรพรวิไลกลาง1830100076271วิศวะกรรมโยธาเข้าไม่ได้ รหัสหรือ user ไม่ถูกต้อง 0848978736 ประเมิน2013-05-29 12:56:21n
551721032006-3นาย พงศธรพิณศิริ1309900976849วิศวกรรมโยธาเข้ารหัสไม่ได้n.u.inui@hotmail.com0810635671 ประเมิน2014-03-12 14:39:10n
551721032017-0นายกฤษฎาครอสูงเนิน1309901009885วิศวกรรมโยธาเข้าสู้ระบบไม่ได้n_kitname50@hotmail.com0892859059 ประเมิน2013-05-28 21:05:45n
551721032022-0ปิยธิดาอยู่สุข1309901079247วิศวกรรมโยธา    ประเมิน2013-05-28 11:35:27n
551721032023-8รชตทักษานันท์1103701467452วิศวะกรรมโยธา 1/4ระบบแจ้งว่า รหัสผิด แต่ผมก็กรอก ตามที่ระบุไปทุกอย่างครับ 551721032023 1103701467452 ฝากด้วยนะครับgama2625@gmail.com0821458219 ประเมิน2013-05-28 00:01:42n
551721032023-8รชตทักษานันท์1103701467452วิศวะกรรมโยธา 1/4ระบบแจ้งว่า รหัสผิด แต่ผมก็กรอก ตามที่ระบุไปทุกอย่างครับ 551721032023 1103701467452 ฝากด้วยนะครับgama2625@gmail.com0821458219 ประเมิน2013-05-28 00:01:47n
551721032024-6นฤพงศ์ยอดแก้ว1301500201176สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    ประเมิน2013-05-28 19:41:44n
551721032024-6นฤพงศ์ยอดแก้ว1301500201176สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา    ประเมิน2013-05-28 19:42:24n
551721032025-3ปกิตเจนปิยพงศ์1309900998972วิศวโยธา 1/4ใส่รหัวนักศึกษา และหมายเลขบัตรแล้วเข้าไม่ได้baby_b_boy123@hotmail.com0884772949 ประเมิน2013-02-22 13:46:16n
551721032025-3ปกิตเจนปิยพงศ์1309900998972วิศวโยธา 1/4ใส่รหัวนักศึกษา และหมายเลขบัตรแล้วเข้าไม่ได้baby_b_boy123@hotmail.com0884772949 ประเมิน2013-02-22 13:47:56n
551721032026-1กุสุมาลย์เมืองสันเทียะ1309900802522วิศวกรรมโยธาใส่รหัสถูกแล้วแต่มันบอกว่าผิดnoname_ksm@hotmail.com0848296399 ประเมิน2013-10-06 21:57:16n
551721032026-1กุสุมาลย์เมืองสันเทียะ1309900802522วิศวกรรมโยธาใส่รหัสถูกแล้วแต่มันบอกว่าผิดnoname_ksm@hotmail.com0848296399 ประเมิน2013-10-06 21:57:38n
551721033023-7ณัฐพงษ์โคตะ1449900202982วิศวกรรมโยธา best_khota@hotmail.com0832899469 ประเมิน2014-03-02 09:10:51n
551721033023-7ณัฐพงษ์โคตะ1449900202982วิศวกรรมโยธา best_khota@hotmail.com0832899469 ประเมิน2014-03-02 09:11:54n
551731022005-6นายประวิทย์บนกระโทก1309900894966วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้moo_yungsod@hotmail.com0821318767 ประเมิน2012-09-29 16:31:15n
551731022005-6ประวิทย์บนกระโทก1309900894966วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าประเมินไม่ได้ User/Passwordไม่ถูกต้องmoo_yungsod@hotmail.com0821318767 ประเมิน2012-09-29 16:35:46n
551731022010-6นาย ฐาปกรณ์ ภูมิพิทยานนท์1309900945617วิศวกรรมศาสตร์และสาถาปัตยกรรมศาสตร์ลืมรหัสครับTapakorn_2536@hotmail.com087-0218869 ประเมิน2013-02-18 15:21:12n
551731023019-6ศุภโชคคูศรีพิทักษ์1309900747980วิศวกรรมไฟฟ้าlogin ไม่ได้supachok42@hotmail.com0895714297 ประเมิน2012-10-06 21:15:14n
551731023035จารุพันธุ์เจริญสุข1309900639028วิศวะไฟฟ้าเข้าระบบประเมินอาจารย์ไม่ได้j_aruphan@hotmail.com  ประเมิน2012-09-21 17:12:02n
551731023035จารุพันธุ์เจริญสุข1309900639028วิศวะไฟฟ้าเข้าระบบประเมินอาจารย์ไม่ได้j_aruphan@hotmail.com  ประเมิน2012-09-21 17:14:13n
551732012005-6พีระพรมงูเหลือม1309900957178โทรคมนาคมเข้าไม่ได้ครับtomamazaa_@windowslive.com0828758229 ประเมิน2014-03-11 11:55:54n
551732013003-0นายอำนาจชวนขุนทด1360900076696วศ.บ.โทรคมนาคมลืมรหัสผ่านthepsathit1991@hotmail.com088-3466906 ประเมิน2014-02-21 21:40:57n
551733011029-5รุ่งเรืองอำพันธ์1309800203376เทคนิคคอมพิวเตอร์ yoqwert123@hotmail.com0888813485 ประเมิน2013-03-01 09:14:55n
551733011029-5รุ่งเรืองอำพันธ์1309800203376เทคนิคคอมพิวเตอร์ yoqwert123@hotmail.com0888813485 ประเมิน2013-03-01 09:16:36n
551733023402-0ภิเบศน์เกิดกอ1329900341991Computer Programmingเข้าไม่ได้joeybusoh@gmail.com0880833550 ประเมิน2013-09-23 03:16:45n
551733023423-6ธีระพงษ์ทองนุ่ม1349900437417CPEพิมเลขตัวสุดท้ายไม่ได้turtlesmallkung@hotmail.com0908364281 ประเมิน2013-09-22 14:13:13n
551733023428-5สุดารัตน์ประถมบุตร1319900234532การโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าประเมินไม่ได้anny_100134@hotmail.com0833662271 ประเมิน2013-10-10 16:02:18n
551741011007-4วัชรามะกา1409800230798ช่างจักรกลหนัก    ประเมิน2013-02-26 15:01:18n
551741011007-4วัชรามะกา1409800230798ช่างจักรกลหนัก tewmaka@gmail.com  ประเมิน2013-02-26 15:02:20n
551741011011-6นายทักษ์ดนัยแก้วชู1409600152327ช่างจัรกลหนักเข้าระบบไม่ได้tukdanai78@gmail.com0848341018 ประเมิน2013-02-26 10:31:32n
551741011016-5สุรินทร์กนิษฐสังกาศ1301700224064ช่างจักรกลหนักใส่รหัสนักศึกษาและรหัสบัตรประชาชนไปแล้วแต่ยังเข้าไม่ได้ ช่วยแก้ไขปัญหาให้ผมทีtonkla_2008@hotmail.com0827477082 ประเมิน2012-09-18 06:53:27n
551741011016-5สุรินทร์กนิษฐสังกาศ1301700224064ช่างจักรกลหนักใส่รหัสนักศึกษาและรหัสบัตรประชาชนไปแล้วแต่ยังเข้าไม่ได้ ช่วยแก้ไขปัญหาให้ผมทีtonkla_2008@hotmail.com0827477082 ประเมิน2012-09-18 06:53:41n
551741022009-7ชนาธิปพวงมาลัย1319800105986วิศวกรรมเครื่องกลเข้าไม่ได้chanatip_nr@hotmail.com0844167700 ประเมิน2013-03-13 00:26:47n
551741022012กิตตินันท์บุญผุด1229900542181วิศวกรรมเครื่องกล kittinan_game@hotmail.com0878746939 ประเมิน2012-09-24 13:53:26n
551741023029-4นายมงคล ทองวิเศษสุข1100701430891วิศวกรรมเครื่องกลพิมพ์เลขรหัส นศ ตัวสุดท้ายไม่ได้tongwisetsuk@hotmail.com0833871152 ประเมิน2012-09-27 11:20:18n
5517410230294นายมงคล ทองวิเศษสุข1100701430891วศ.บ.เครื่องกลใส่ Username ตัวสุดทท้ายไม่ได้ ส่วน Password ก็รหัสบัตรประชาชน ทำตามขั้นตอนทุกอย่าง ก็เข้าไม่ได้...................????? tongwisetsuk@hotmail.com0833871152 ประเมิน2013-02-17 15:18:17n
551741023418-9นาย สมพร จงจุมจัง1450800051691วิศวกรรมเครื่องกล kongja_kkk@hotmail.com0848326855 ประเมิน2013-02-22 15:21:23n
551743012002-0นายสุภาพพลเมือง1302400006933วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพเข้าระบบไม่ได้supap.pai@hotmail.com0801699483 ประเมิน2013-09-22 17:18:28n
551745031022-0ณัฐวัฒน์โพธิ์ระศรี1100701823035ช่างยนต์-เครื่องทำความเย็น-ปรับอากาศ biwkung_za@hotmail.com0870501328 ประเมิน2012-10-09 08:04:43n
551746012003-1ทัพพ์ทวีสมงาม1419900402736เมคคาทรอนิกส์ what-up.jame@hotmail.com0887382575 ประเมิน2012-09-27 23:46:35n
551746012003-1ทัพพ์ทวีสมงาม1419900402736เมคคาทรอนิกส์ what-up.jame@hotmail.com0887382575 ประเมิน2012-09-27 23:46:39n
551746012003-1ทัพพ์ทวีสมงาม1419900402736เมคคาทรอนิกส์เข้าประเมินในระบบไม่ได้ครับ เนื่องจาก ใส่รัหัสนักศึกษาและรหัสบัตรแล้ว ระบบแจ้มมาว่า User name/password ไม่ถูกต้องwhat-up.jame@hotmail.com0887382575 ประเมิน2012-09-28 11:45:55n
551746012012-2นายวิวรรธน์อินทรประพงศ์1309900948080เมคคาทรอนิกส์เข้าระบบ ไม่ได้wat_dogboy@windowslive.com0810640655 ประเมิน2012-10-07 14:13:03n
551746012021-3ศสิกรอินทรพรม1301500197527เมคคาทรอนิกส์เข้าระบบไม่ได้karn_kung_kub@hotmail.com0862642981 ประเมิน2012-10-02 19:26:05n
551746012023สุรพลไกรชนะ1739900443367วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์เข้าสูระบบไม่ได้oop_death@hotmail.com0837201729 ประเมิน2012-09-28 12:03:58n
551746012028-8นาย สิทธิชัยยอดด่านกลาง1300100137895วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์เข้าสู่ระบบไม่ได้ 0860550034 ประเมิน2013-09-25 11:34:57n
551751011015-6ไกรสิทธิ์หลอดสว่าง1769900206306ช่างโลหะ aomsin33@msn.com0862528232 ประเมิน2012-09-22 14:29:43n
551751011015-6ไกรสิทธิ์หลอดสว่าง1769900206306ช่างโลหะเข้าไม่ได้aomsin33@msn.com0862528232 ประเมิน2012-09-22 14:31:51n
551751043416-8ภัควีย์ศรีพนม1309900418021วศ.บ. อุสาหการเข้าระบบไม่ได้pakkawee_mt@hotmail.com085-7777121 ประเมิน2012-10-02 17:34:57n
551751043417-6กฤษฎาประจิตร1301300168051วิศวกรรมอุตสาหการ ต่อเนื่อง สมทบเข้าระบบประเมิณ อาจารย์ผู้สอนไม่ได้mcjojo53@hotmail.com0887050418 ประเมิน2013-02-22 09:44:34n
551761032013-5ธนาคมหมั่นคิด1420900230864สถาปัตกรรมเข้าไม่ได้mos-1244@hotmail.com0981803254 ประเมิน2014-12-28 13:31:54n
551761032013-5ธนาคมหมั่นคิด1420900230864สถาปัตกรรมเข้าไม่ได้mos-1244@hotmail.com0981803254 ประเมิน2014-12-28 13:32:23n
551762012023-6เจษฏาภรณ์นาคนทรง1309700134933สถาปัตยกรรมภายใน b-boy_alexsander13th@hormail.com0879638786 ประเมิน2014-03-12 21:35:54n
551763013606-5นายปรีชาจันทร์มาลา3360700334400การจัดการผังเมืองประเมินไม่ได้oomsin2518@hotmail.co.th0807243285 ประเมิน2013-03-04 15:17:07n
551763013606-5นายปรีชาจันทร์มาลา3360700334400การจัดการผังเมือง oomsin2518@hotmail.co.th0807243285 ประเมิน2013-05-23 08:45:57n
551763013609-9นายเสรีวังศรี3369900169885     ประเมิน2013-03-04 11:18:15n
551763013613-1นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ3300900215234การจักการผังเมืองไม่สามารถเข้าประเมิณอาจารย์ได้teerapon_2234@hotmail.com081 - 0622234 ประเมิน2013-03-04 12:19:12n
551763013613-1นายธีรพล เปลี่ยนสันเทียะ3300900215234การจักการผังเมืองไม่สามารถเข้าประเมิณอาจารย์ได้teerapon_2234@hotmail.com081 - 0622234 ประเมิน2013-03-04 12:19:37n
551763013614-9นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258  supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-10-03 13:00:27n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมือง supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-10-03 12:42:10n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมือง supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-10-03 12:42:25n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมือง supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-10-03 12:44:42n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมือง supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ดูเกรด2013-10-03 12:44:57n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมือง supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ดูเกรด2013-10-03 12:51:52n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมือง supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-10-03 12:52:13n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมือง supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-10-03 12:53:26n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมือง supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-10-03 12:53:32n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมืองประเมิน supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-10-03 12:54:07n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมืองประเมิน supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-10-03 13:10:12n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมืองประเมิน supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-10-03 13:35:44n
5517630136149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258สาขาการจัดการผังเมืองประเมิน supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-10-03 13:54:36n
551763013615-6นายเกียรติอนันต์เหิมขุนทด5300800102647การจัดการผังเมืองยูเซอร์/พาสเวิต ไม่ถูก ทั้งๆที่ใส่ถูกต้อง โดยใส่รหัสประจำตัวนักศึกษากับรหัสประชาชนkiatanan-cons@hotmail.com081-9660118 ประเมิน2013-03-04 11:27:17n
551763013616-4ธานีนวมาลย์3331000453270การจัดการผังเมืองีีีusername 551763013616 ระหัสนักศึกษา Passward 3331000453270 เลขบัตรประชาชน ป้อนแล้วเข้าเวฟไม่ได้ tt06thongthai@hotmail.com0895170859 ประเมิน2013-03-04 11:45:55n
551763013616-4ธานีนวมาลย์3331000453270การจัดการผังเมืองเข้าดูประเมินผู้สอน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมtt06thongthai@hotmail.com0895170859 ประเมิน2013-03-04 15:54:28n
551763013616-4ธานีนวมาลย์3331000453270การจัดการผังเมืองเข้าดูประเมินผู้สอน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมtt06thongthai@hotmail.com0895170859 ประเมิน2013-03-04 15:54:56n
551763013616-4ธานีนวมาลย์3331000453270การจัดการผังเมืองเข้าดูประเมินผู้สอน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมtt06thongthai@hotmail.com0895170859 ประเมิน2013-03-04 15:55:16n
551763013617นนทพัทธ์เขม้นเขตกิจ3650600103403การจัดการผังเมือง  0870994513 ประเมิน2013-03-04 11:39:25n
551763013617-2นนทพัทธ์เขม้นเขตกิจ3650600103403การจักผังเมือง aos_urban11@hotmail.com0870994513 ประเมิน2013-03-04 11:59:48n
551763013620พุฒิพัฒน์ พงษ์ไชยกุล3309901470872การจัดการผังเมืองเข้ารหัสไม่ได้ptp2524@gmail.com0801717885 ประเมิน2013-10-03 11:53:51n
551763013622นายสุริยะ เรกระโทก3300200187530การจัดการผังเมือง    ประเมิน2013-03-05 15:02:30n
551763013622นายสุริยะเรกระโทก3300200187530การจัดการผังเมืองีuser/pass ไม่ถูกต้องsuri_2523@hotmail.com084 4740123 ประเมิน2013-03-06 11:42:48n
551763013623-0นายสุปันญา หลั่นจันทึก3302000460480การจัดการผังเมืองเข้าไม่ได้m-lanjanthuek@hotmail.com0804862251 ประเมิน2013-03-04 14:56:37n
551763013623-0นายสุปันญา หลั่นจันทึก3302000460480การจัดการผังเมืองเข้าไม่ได้m-lanjanthuek@hotmail.com0804862251 ประเมิน2013-03-04 14:56:51n
551763016149นายศุภษร แตงอ่อน3310101256258การจัดการผังเมือง supasorn_tangon@hotmail.com0896281966 ประเมิน2013-03-04 15:55:33n
5530136118นางสาวพูรณี เกื้อด้วง1920300092105 เข้าประเมินอาจารย์ไม่ได้kan2725@hotmail.com0833949755 ประเมิน2013-04-20 16:19:57n
5540136325รูฮานี ดำดี1819900101601บริหารทรัพยากรมนุษย์    ประเมิน2013-02-21 15:28:22n
5611094136นาย อนุวัติสัณห์พานิชกิจ1920400164817ศิลปะกรรม  0831915597 ประเมิน2013-09-20 17:01:44n
5611094136นายอนุวัติสัณพานิชกิจ1920400164817ศิลปะกรรมเข้าประเมิณไม่ได้Aof-fix@hotmail.com0831915597 ประเมิน2013-09-20 17:05:20n
5613857148เอหกรัตน์เชิงไกหรยัง1860700077520การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  0913188264 ประเมิน2013-09-21 15:26:49n
561521033087-4        ประเมิน2014-03-04 21:41:41n
561521033087-4รัชนีกรพิณปรุ1     ประเมิน2014-03-04 21:42:04n
561521033087-4รัชนีกรพิณปรุ1309900915939การบัญชี gif_amp@hotmail.com0913355317 ประเมิน2014-03-04 21:43:29n
561521033087-4รัชนีกรพิณปรุ1309900915939การบัญชีเข้าสู่ระบบไม่ได้gif_amp@hotmail.com0913355317 ประเมิน2014-03-04 21:44:09n
561521033087-4รัชนีกรพิณปรุ1309900915939การบัญชีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้gif_amp@hotmail.com0913355317 ประเมิน2014-03-04 21:54:29n
561521033087-4รัชนีกรพิณปรุ1309900915939การบัญชีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้gif_amp@hotmail.com0913355317 ประเมิน2014-03-04 21:54:52n
561521033087-4รัชนีกรพิณปรุ1309900915939การบัญชีไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้gif_amp@hotmail.com0913355317 ประเมิน2014-03-04 21:55:41n
561521033419-9วรรณิดาชื่นชม1361200182451การบัญชี mod_tata12345@hotmail.co.th0848242209 ประเมิน2015-01-09 13:18:22n
561522012029-9มยุราเวชยานนท์1309901120191การเงิน waanbie@hotmail.com0871400745 ประเมิน2014-12-25 17:27:42n
561522012029-9มยุราเวชยานนท์1309901120191การเงินเข้าไม่ได้waanbie@hotmail.com0871400745 ประเมิน2015-01-04 15:07:48n
561522012029-9มยุราเวชยานนท์1309901120191การเงินเข้ารหัสไม่ได้waanbie@hotmail.com0871400745 ประเมิน2015-01-10 12:10:18n
5615320236490สุจิตราสวนยา1302200069419การจัดการทั่วไปเข้าระบบไม่ได้suchitra7363@gmail.com0837347363 ประเมิน2014-03-01 22:09:12n
561722022030-1นางสาวกนกวรรณเปสันเทียะ1103100323961วิศวกรรมสำรวจเข้าระบบknw_may@hotmail.co.th0878761569 ประเมิน2014-12-19 19:13:20n
561731023004-6ณัฐพลโฉมพลกรัง1309900840335วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้men-ep@hotmail.com0885929525 ประเมิน2015-01-05 12:57:31n
561731023004-6ณัฐพลโฉมพลกรัง1309900840335วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้men-ep@hotmail.com0885929525 ประเมิน2015-01-05 12:58:05n
5617310234162         2013-09-29 12:48:31n
561731023422-0จาตุรนต์พันธุ์ลาภะ1302000189186วศ.บ.ไฟฟ้า(สมทบ)ล๊อกอินเข้าไม่ได้jarturonzaa@hotmail.com  ประเมิน2013-10-07 03:32:21n
561731023435-2นาย อนุชิตยอดจักร์1330600059923วีศวกรรมไฟฟ้าลืมรหัสผ่านdoon6466@gail.com0804737013 ประเมิน2014-05-21 11:05:51n
561731023435-2นาย อนุชิต ยอดจักร์1330600059923วิศวกรรมไฟฟ้า(สมทบ)ลืมรหัสผ่านdoon6466@gmail.com0804737013 ประเมิน2014-05-24 09:10:15n
561732012002-1ประภาพรรณโคสนาม1440800198161วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคมเข้าประเมินไม่ได้เลยค่ะตอนนี้prapapan.gr@hotmail.com0843157920 ประเมิน2013-10-04 11:44:25n
561732012020-3นางสาวพรรรภาหม่อมกระโทก1301600119111อิเล็กทรอนิกและโทรคมนาคมเข้าระบบไม่ไดpunpa15@hotmail.com0807234055 ประเมิน2013-10-02 19:32:38n
561732012027-8จุฑามาศปาลวัฒน์1309901151487วศ.บ.อิเล็กฯ-โทรคมนาคมเข้าระบบประเมินไม่ได้yokja_za@hotmail.com0821284137 ประเมิน2013-10-04 11:41:01n
561733011021-0พีระพลมีชัย1309901129996เทคนิคคอมพิวเตอร์พิมพ์เลขได้ 12 หลักnongbobza@hotmail.com044220758 ประเมิน2014-08-07 13:32:21n
561733023004-2นายทักษพลคงหล้า1100400621409วิศวคอมพิวเตอร์ we.gytar_@hotmail.co.th0927868167 ประเมิน2014-03-05 11:57:56n
561734011005-1บัญชาแหวนโคกสูง1309901017403ฟอ.    ประเมิน2014-02-28 17:53:10n
561734011005-1บัญชาแหวนโคกสูง1309901017403ฟอ.4    ประเมิน2014-02-28 17:53:34n
561734011005-1บัญชาแหวนโคกสูง1309901017403ฟอ. buncha_123@hotmail.co.th  ประเมิน2014-02-28 18:05:12n
561734011005-1บัญชาแหวนโคกสูง1309901017403อิเล็กทรอนิกส์    ประเมิน2014-02-28 18:28:01n
561741023403-9นายอภิชาติสร้อยจู1309800191742วิศวกรรมเครื่องกล aphichat_tong@hotmail.com0817897129 ประเมิน2013-09-22 10:22:57n
561741023416-1อนุกูล ย่อยตะคุ1300200165301วิศวกรรมเครื่องกลเข้าระบบไม่ได้anukund.k.2011@hotmail.com748740883573221 ประเมิน2013-10-04 22:25:27n
561741023431-0นาย พงศ์พันธ์ศิริพร1309900590754วิศวกรรมเครื่องกลเข้าไม่ได้teyacr005@hotmail.com0848367695 ประเมิน2013-10-04 06:16:30n
561741923028-4รัฐพลนะธีศรี1459900303622วิศวกรรมเครื่องกลชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้องrattaponbn@hotmail.com0942604933 ประเมิน2014-05-21 23:13:53n
561742023027-4รณกรถานอก1360900081703เครื่องจักรกลเกษตรเข้าระบบไม่ได้-0883799291 ประเมิน2014-03-05 10:36:11n
561742023033-2         2013-10-07 12:10:55n
561742023033-2นาย อรรถวัฒน์โสบุญมา1301600109123วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรเข้าไม่ได้mos_k_tec@hotmail.com0887158125 ประเมิน2013-10-21 18:23:22n
561751021016-0ชัชวาลย์แสนหนองหว้า1300800123285ช่างกลโรงงานเข้าระบบไม่ได้yaichatchawan@gmail.com0887079331 ประเมิน2014-03-10 22:31:45n
561751021016-0ชัชวาลย์แสนหนองหว้า1300800123285ช่างกลโรงงานเข้าระบบไม่ได้yaichatchawan@gmail.com0887079331 ประเมิน2014-03-10 22:32:10n
561751021016-0ชัชวาลย์แสนหนองหว้า1300800123285ช่างกลโรงงานเข้าระบบไม่ได้yaichatchawan@gmail.com0887079331 ประเมิน2014-03-10 22:32:59n
561751021020-2พงษ์ดนัยบุญชู1309900922226ช่างกลโรงงานประเมินอาจารย์ผู้สอนไม่ได้sss_pondanis@hotmail.com092-9131644 ประเมิน2014-03-12 12:57:33n
561751021020-2พงษ์ดนัยบุญชู1309900922226ช่างกลโรงงานประเมินอาจารย์ผู้สอนไม่ได้sss_pondanis@hotmail.com092-9131644 ประเมิน2014-03-12 12:59:22n
561751042009-0นายวชิระชัยชูช่วย1100201019873วิศวกรรมอุตสาหการเข้าไม่ได้ครับboobyziiza@gmail.com0903769106 ประเมิน2013-10-13 22:56:14n
561751042020-7สุรีรัตน์กอกมลวิทย์1310900139825วิศวกรรมอุตสาหการเข้าระบบไม่ได้chor.srr@gmail.com0849559548 ประเมิน2013-10-13 22:56:50n
561751043013-1สุรศักดิ์แผลงนอก1369900250830วิศวกรรมอุตสาหการเข้าระบบประเมินออนไลค์ไม่ได้num_ctc@hotmail.com080-1625278 ประเมิน2013-09-18 16:30:49n
561751043425-7นพพลค้าคุ้ม1301500143524   0807974190 ประเมิน2014-03-04 20:23:27n
561824042002-0ชัชนันท์ทัพชัย1301500213093ทัศนศิลป์ลืมรหัสผ่านchat-cha-nan_koh@hotmail.co.th0878808485 ประเมิน2013-09-24 19:12:07n
561825012026-2แพรวพรรณดูเรืองรัมย์1609700153889ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมลืมชื่อและรหัสผ่านในการเข้าระบบpraew_s-s@hotmail.com0883650753 ประเมิน2013-09-26 22:58:35n
563331013006-0นายประพันธ์เพ็งสอน1311100170559วิศวกรรมไฟฟ้าเข้าประเมินอาจารย์ไม่ได้prapan-ps@hotmail.com0800063112 ประเมิน2014-03-14 20:21:32n
5640835132นายเรืองรองศิริมนูญ1810400128480รัฐประศาสนศาสตร์ sirimanoon@gmail.com0800606743 ประเมิน2013-09-27 15:44:45n
571721033409-4ถาวรพรวนกระโทก1309900959219วิศวกรรมศาสตร์เข้าระบบไม่ได้tawornbenn@gmail.com0918296590 ประเมิน2015-01-04 22:31:09n
571734009-1ณัฐนนท์เกิดจัทร์สว่าง1102002501596อิเล็กทรอนิกส์  0872628415 ประเมิน2015-01-02 18:31:18n
571741022024-2ชาญณรงค์นาคทะเล1309901197827วิศวกรรมเครื่องกลเข้าระบบไม่ได้ืnainoyderclub@gmail.com0845171051 ประเมิน2014-12-15 13:48:33n
571741023021-7อิทธิพลประจิมทิศ1430500310526วิศวกรรมเครื่องกลเข้าระบบไม่ได้   ประเมิน2015-01-07 14:07:22n
571763013601นายณฤทธิ์ สิรินันท์ถาวร3401700262778การจัดการผังเมืองเข้าไม่ได้ รหัสผ่านsurapha121199@hotmail.com0933201432 ประเมิน2014-12-26 18:06:49n
571763013601ณฤทธิ์ สิรินันท์ถาวร3401700262778การจัดการผังเมือง  0878051067 ประเมิน2015-01-06 15:10:12n
571828012015-7นันชญาน์แย้มพรายพงษ์1570700201304CDTยังไม่ได้ประเมิณ ควรทำยังไงคะzaimc_@hotmail.com0821589635 ประเมิน2014-12-29 17:27:25n
571828012015-7นันชญาน์แย้มพรายพงษ์1570700201304CDTยังไม่ได้ประเมิณ ควรทำยังไงคะzaimc_@hotmail.com0821589635 ประเมิน2014-12-29 17:27:34n
571828012015-7นันชญาน์แย้มพรายพงษ์1570700201304CDTยังไม่ได้ประเมิณ ควรทำยังไงคะzaimc_@hotmail.com0821589635 ประเมิน2014-12-29 17:28:40n
571828012015-7นันชญาน์แย้มพรายพงษ์1570700201304CDTยังไม่ได้ประเมิณ ควรทำยังไงคะzaimc_@hotmail.com0821589635 ประเมิน2014-12-29 17:28:52n
aUwMlOkOTNDDqPcNtggbmahqvaigbmahqvaieEMDedMMAXGloukYyKfbyLAbOJZWNlRv yvkecyyrknfc, [url=http://twszwlnihzom.com/]twszwlnihzom[/url], [link=http://zevemfupiwuj.com/]zevemfupiwuj[/link], http://mdxjyxktjevc.com/krjgvl@fxkudn.comLPJwyacrgecM ยดร™ร ยกรƒยด2010-05-24 08:22:18n
qradFCbfBuBOWfddiMichelaMichelamBxceEiFYPhmJnGxqcoxLLDgThis is a most useful contribuiotn to the debatermiller@sibfordschool.co.ukLXKqNLjKMxgYJwR เธ”เธนเน€เธเธฃเธ”2012-09-22 05:23:29n
vZTiKgnziqSatuaesijuaesijEOHIGESfUBoRABxWUkmacDFtEAxbZYIaFz dpgeftndeliq, [url=http://tztuttkwbjwk.com/]tztuttkwbjwk[/url], [link=http://gdwzkrnrjnph.com/]gdwzkrnrjnph[/link], http://ufyncyleyfif.com/cqttlg@ofqeke.commIsldpNeHoeNPUjRcw ยปรƒรร รร”ยน2011-03-11 23:08:55n
501731011027-4อภิวัฒน์ศรีจำนงค์1300100102854ไฟฟ้าประเมินและตรวจสอบผลการเรียนไม่ได้amjejanana@hotmail.com แก้ไขฐานข้อมูลแล้ว ดูเกรดได้แล้วครับ แต่ประเมินไม่ต้องครับเพราะไม่ได้รับสิทธิให้ประเมินประเมิน2010-03-22 10:06:57n
354950402007-7เชาวลิตพรมกระโทก1300700089573วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลังประเมินอาจารย์ผู้สอนแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าดูผลการเรียนได้chaowalit.pr@hotmail.com0836815868แก้ไขบัตร ปชช.แล้วค่ะ นศ.สามารถเข้าดูเกรดได้ค่ะดูเกรด2010-03-22 11:04:44n
501721033025-3นายทวีเกียรติทองหลาง1310900009646วิศวกรรมโยธาดูเกรดเทอม 2/2552 ไม่ได้m.p.mek@hotmail.com0867274380แก้ไขแล้ว นศ.สามารถเข้าดูเกรดได้แล้วค่ะดูเกรด2010-03-24 20:27:47n
511751011012-2บัญชาอึ่งบำเหน็จ1360700059887ช่างโลหะเข้าดูผลการเรียนไม่ได้ 0856320411แก้ไขแล้วครับ ดูได้แล้ว ช่วยเข้าประเมินผู้สอนให้ด้วยนะครับดูเกรด2010-03-22 11:34:45n
511721033013-7นายศรยุทธโสภาค1331000046660วิศวกรรมโยธาดูผลการเรียนไม่ได้ครับsorayut.so@hotmail.com0834613648แก้ไขแล้วครับดูเกรด2010-03-22 10:24:54n
511721021024-8ชาญวิทย์ แซ่ลิม1300200082405ช่างก่อสร้างดูเกรดไมได้นานแล้วครับ ผมต้องเอาเกรดไปยื่นกองทุนtorbc50@gmail.com0801759943แก้ไขแล้วสามารถดูเกรดได้แล้วค่ะดูเกรด2010-03-28 12:49:55n
501731023411-6นายชูชาติ ชอบสว่าง 1309900227978สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า -ไฟฟ้ากำลังเมื่อเข้าไปประเมินผลเสร็จแล้วกดบันทึกค่า แต่ระบบกลับไม่บันทึกค่า ทำให้ไม่สามารถเข้าไปดูเกรดในเทอมที่ 2/2552 ได้wonsalaew@hotmail.com0872503724ตรวจสอบในระบบแล้ว ดูเกรดได้แล้ว แสดงว่าผลประเมินเรียบร้อยแล้วครับประเมิน2010-03-26 10:24:29n
511722022018-7เจษฎาไกรสิทธิ์1103700233491วิศวกรรมสำรวจ devilghost80@hotmail.com0862601866ตรวจสอบระบบแล้วไม่พบปัญหา ถ้ายังไม่ได้แจ้ง 0814483081ดูเกรด2010-03-25 09:23:29n
501741023424-8นายณัฐพลกะสันเทียะ1309900275077วิศวกรรมเครื่องกล heavy37_043@hotmail.com0876543080ตรวจสอบระบบแล้วไม่พบปัญหาครับ ลองเข้าใหม่นะครับ ถ้ายังเจอปัญหาให้ยืนยันอีกทีครับดูเกรด2010-03-26 14:09:43n
501741023414โสภณป้อมทะเล1309900140601วิศวกรรมเครื่องกลเข้าไม่ได้aj_me_19@hotmail.com0892854346ตรวจสอบแล้ ดูเกรดได้ตามปกติค่ะ ประเมิน2010-03-22 12:43:11n
501741023424-8ณัฐพลกะสันเทียะ เครื่องกลใส่ User Pass แล้วเข้าระบบประเมินไม่ได้ ครับผม ดูได้แต่เกรดเก่าเกรดเทอมสุดท้ายก็ไม่ออก ให้ไปประเมินก่อน  ตรวจสอบแล้ว นศ.สามารถดูเกรดได้ตามปกตินะคะ ที่ www.ea.rmuti.ac.th/regis2008 2010-03-28 19:44:53n
354850401024-5นพรัตน์ชั้วสุวรรณ1300800094447วิศวกรรมโยธาใส่ User Pass แล้วเข้าระบบประเมินไม่ได้ ครับผมsadung_golf@hotmail.com082-1402515นศ.ไม่ได้รับสิทธิให้ต้องประเมินครับประเมิน2010-03-22 09:07:16n
501741023404-0ปัญญาไชยสุวรรณ1330800034665วิศวกรรมเครื่องกลใส่user ได้แค่12ตัว ตัวที่13ใส่ไม่ได้konok_me@hotmail.com นศ.ไม่ได้รับสิทธิให้ต้องประเมินครับประเมิน2010-03-22 09:25:04n
354960403023-2นาย ทองสุข แก้วอรสาร1310100035774วิศวกรรมเครื่องกลเข้าระบบไม่ได้  นศ.ไม่ได้รับสิทธิให้ประเมินครับ เข้าดูเกรดได้เลยประเมิน2010-03-25 16:31:22n
501741023029รังศรีดาวจันทร์1330800078905วิศวกรรมเครื่องกล redblue_aod@hotmail.com นศ.ไม่ได้รับสิทธิให้ประเมินครับ ดูเกรดได้เลยประเมิน2010-03-24 00:28:54n
501751043019-1นาย บัณฑิตสีดาวงษ์1360600089865วิศวกรรมอุตสาหการ bee_095845638@hotmail.com089-5845638นศ.ไม่ได้รับสิทธิให้ประเมินครับประเมิน2010-03-21 09:48:55n
511721033627-4อิศราสวัสดิ์พูน1480100018780วิศวกรรมโยธาเข้าระบบประเมินไม่ได้ครับ และดูเกรด 2/2552 ไม่ได้ครับ  นศ.ไม่ต้องเข้าประเมินครับ ดูเกรดได้เลย ผมตรวจสอบระบบแล้วไม่พบปัญหา ถ้าลองใช้เครื่องอื่นแล้วเป็นปัญหาให้แจ้ง 0814483081ประเมิน2010-03-25 09:12:15n
490092032วัชรพงษ์ศรียณา1309900308986ช่างโลหะเข้าไม่ได้  นักศึกษา ปวส.รหัส 49 ลงมา ให้ติดต่อขอดูที่สาขาค่ะ หรือที่ทะเบียนค่ะประเมิน2010-03-29 10:59:58n
501764012033ชนาธิปบุญโญปกรณ์1309900503347เทคโนโลยีมัลติมีเดียประเมินไปแล้วแต่ไม่สามารถดูเกรดปี2/2552ได้ ช่วยดูด้วยครับu_dong_@hotmail.com0841448537ไม่มีปัญหานี่ครับดูเกรด2010-03-22 22:10:16n